SARANA DAN PRASARANA

1. Tempat Pelaksanaan Pembelajaran

No

Jenis Ruangan

Ukuran  Jumlah

Keterangan

1 Kasek 24 m2 1

Baik

2

Guru 210 m2 1 Baik

3

Kelas 72 m2 23

Baik

4

Laboratorium

a.   Kimia

b.   Fisika

c.   Biologi

d.   Bahasa

e.   Multimedia

f.    Komputer

120 m2

120 m2

120 m2

72 m2

72 m2

72 m2

1

1

1

1

1

1

Cukup

Cukup

Baik

Baik

Baik

Baik

5

Lapangan Olah Raga

a.    Lapangan Tenis

b.    Lapangan Basket

c.    Lapangan Bola Voley

1

1

1

Baik

Baik

Baik

2. Sarana Penunjang Kegiatan Belajar mengajar dan kegiatan Ekstra Kurikuler

No

Jenis Ruangan Ukuran Jumlah

Keterangan

1

WC Guru   8 m2 4 Baik
2 WC Siswa 16 m2 6

Baik

3

Perpustakaan 120 m2 1 Baik
4 Kantin 16 m2 1

Baik

5

Koperasi 12 m2 1

Baik